• Relacións e intercambio de información con outras axencias de calidade e organismos relacionados co ámbito universitario

Avaliación de Centros Universitarios da Universidade Andina Néstor Cáceres Velásquez, Juliaca, Perú.

Os centros da UANCV que solicitaron unha avaliación por parte de ACSUG co fin de obter un recoñecemento internacional da súa calidade son:

Facultade de Ciencias da Saúde:

 • Carreira Académico Profesional de Obstetricia
 • Carreira Académico Profesional de Enfermaría
 • Carreira Académico Profesional de. Farmacia e Bioquímica
 • Carreira Académico Profesional de Odontoloxía

Facultade de Ciencias Contables:

 • Carreira Académico Profesional de Contabilidade

Facultade Enxeñaría de Sistemas:

 • Carreira Académico Profesional de Enxeñaría de Sistemas

Facultade Enxeñaría e Ciencias Puras:

 • Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Civil
 • Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Mecánica Eléctrica
 • Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Electrónica e Telecomunicacións
 • Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Industrial
 • Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Mecatrónica
 • Carreira Académico Profesional de Arquitectura e Urbanismo
 • Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Sanitaria e Ambiental

Comités de avaliación

 

Resultados

CENTRO/ TITULACIÓN

INFORME FINAL
DE
CERTIFICACIÓN

INFORMES DE

SEGUIMENTO

INFORMES FINAIS
DE
ACREDITACIÓN

Carreira Académico Profesional de Obstetricia Ver Ver  
Carreira Académico Profesional de Enfermaría Ver Ver  
Carreira Académico Profesional de Farmacia e Bioquímica Ver Ver  
Carreira Académico Profesional de Odontoloxía Ver Ver  
Carreira Académico Profesional de Contabilidade Ver    
Carreira Académico Profesional de Enxeñaría de Sistemas Ver    
Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Civil Ver    
Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Mecánica Eléctrica Ver    
Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Electrónica e Telecomunicacións Ver    
Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Industrial Ver    
Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Mecatrónica Ver    
Carreira Académico Profesional de Arquitectura e Urbanismo Ver    
Carreira Académico Profesional de Enxeñaría Sanitaria e Ambiental Ver