Publicacións: Outras publicacións

 • Informe ICU 2029

  Páxinas: 118
  Ano: 2020
 • Informe ICU 2018

  Páxinas: 208
  Ano: 2019
 • Informe sobre o estado da avaliación externa da calidade nas universidades españolas 2017

  Páxinas: 219
  Ano: 2018
 • Informe sobre o estado da avaliación externa da calidade nas universidades españolas 2016

  Páxinas: 196
  Ano: 2017
 • Ferramentas de avaliación para a mellora da calidade de ensinanzas e centros de educación superior

  Páxinas: 376
  Ano: 2014
 • Informe sobre o estado da avaliación externa da calidade nas universidades españolas

  Páxinas: 149
  Ano: 2014
 • Informe sobre o estado da avaliación externa da calidade nas universidades españolas

  Páxinas: 138
  Ano: 2013
 • Informe sobre o estado da avaliación externa da calidade nas universidades españolas

  Páxinas: 123
  Ano: 2012
 • Informe sobre o estado da avaliación externa da calidade nas universidades españolas

  Páxinas: 142
  Ano: 2011
 • Análise dos Custos da Calidade: Indicadores do Sistema Universitario de Galicia

  Páxinas: 261
  Ano: 2004