Informe final de certificación: Escola Profesional de Ciencias da Comunicación (USMP)