Guías: Títulos

Ano Páxinas Arquivo
Guía para a avaliación previa á Verificación dos Programas de Doutoramento 2012 30 PDF icon Guíadoctorado.pdf
Procedemento para a solicitude de modificacións nos títulos verificados de grao e máster 2012 9 PDF icon Guía Modificación .pdf
Guía de avaliación de títulos universitarios de grao e máster alleos o sistema universitario español (obsoleta)) 2012 75 PDF icon Guía Evaluacion títulos externos ACSUG 120720.pdf
Guía de Apoio para a Avaliación Previa á Verificación de Títulos Universitarios Oficiais 2011 59 PDF icon guia_apoio_verificacion_previa_verificacion.pdf
Procedemento de Avaliación de Títulos Oficiais (2011) (Obsoleto) 2011 11 PDF icon Procedemento de Avaliación de Títulos Oficiais.pdf
Anexo I ao Procedemento de Avaliación de Títulos Oficiais (2011). Comisións de Rama: Dinámica de Traballo 2011 3 PDF icon anexoI_evaluacion_titulos_oficiales_2011_0.pdf
Protocolo de avaliación de títulos universitarios oficiais 2011 33 PDF icon protocolo_evaluacion_titulos_oficiales.pdf
Guía de seguimento de títulos oficiais (obsoleta) 2011 36 PDF icon Seguimiento 22-02-11.pdf