Protocolo de informe e avaliación previos á consolidación do profesorado colaborador