Guías: Centros

Ano Páxinas Arquivo
Guía para o deseño dos SGC 2015 27 PDF icon Ev. Diseño SGC.pdf
Guía para a certificación da implantación dos SGC 2015 44 PDF icon Guía para la certificación de la implantación de los SGC.pdf
Guía Certificación AUDIT-ACSUG 2013 60 PDF icon GuiaCertificacionAUDIT-ACSUG.pdf
Guía de avaliación dos centros universitarios externos ao sistema universitario español (Obsoleta) 2013 41 PDF icon Guia_Evaluacion_CentrosExt_13.pdf
Guía de avaliación externa dos centros universitarios externos ao sistema universitario español (Obsoleta) 2013 108 PDF icon Guia_Evaluacion_Externa_CentrosExt_13.pdf
Guía de seguimento dos centros universitarios externos ao sistema universitario español (Obsoleta) 2013 25 PDF icon Guia_Seguimiento_CentrosExt_13.pdf
Guía de avaliación dos centros universitarios externos ao sistema universitario español (Obsoleta) 2011 40 PDF icon Guía Evaluacion ACSUG 08.09.11.pdf
Guía de avaliación externa dos centros universitarios externos ao sistema universitario español (Obsoleta) 2011 111 PDF icon Guia_eval_centros_externos_2011.pdf
Guía Programa FIDES 2007 102 PDF icon guiaFides2007.pdf
Guía para o deseño de Sistemas de Garantía Interna da Calidade da formación universitaria 2007 19 PDF icon guiaSGIC.pdf