• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Información do período medio de pagamento de ACSUG 2019

  • Cálculo das ratios e magnitudes segundo o procedemento aprobado polo Real Decreto 1040/2017, de 22 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pagamento a provedores das Administracións Públicas (BOE núm. 311 do 23.12.2017):
ANO MES RATIO DAS OPERACIÓNS PAGADAS NO MES RATIO DAS OPERACIÓNS PENDENTES DE PAGAMENTO PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO MENSUAL
2019 xaneiro 6,72 - 6,72
2019 febreiro 12,47 3,96 8,47
2019 marzo 10,61 3,21 9,50