• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Información do período medio de pagamento da ACSUG 2017

ANO MES RATIO DAS OPERACIÓNS PAGADAS NO MES* RATIO DAS OPERACIÓNS PENDENTES DE PAGAMENTO* PERÍODO MEDIO DE PAGAMENTO MENSUAL*
2017 xuño (18.72) (14,36) (15,91)
2017 maio (17,45) (22,19) (20,04)
2017 abril (16.31) (23,75) (17,36)
2017 marzo (10,36) (18,60) (14,16)
2017 febreiro (12,45) (25,34) (16,49)
2017 xaneiro (13,05) (20,95) (14,51)

* Cando o dato reflíctese entre parénteses refírese a un importe negativo, representativo ben dunha maior celeridade, en termo medio, no pagamento por parte da ACSUG en relación ao período máximo previsto legalmente con carácter xeral para dar conformidade á factura, ou ben a que as operacións pendentes de pagamento da ACSUG atópanse, en termo medio, nun momento anterior a dito período máximo.