• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Resultados 2012

Proceso Dirixida a (*) Media (**)
Ver
Avaliación Profesorado 1A-11 1 4,66 Documento pdf
Programa Isidro Parga Pondal - Seguimento 2007 1 4,76 Documento pdf
Seguimento de Títulos 2012 1 4,49 Documento pdf
Avaliación Previa Relativa ao Complemento de Excelencia Curricular (1C-11) 1 4,65 Documento pdf
Avaliación Profesorado 1A-12 1 4,77 Documento pdf
Consolidación de Unidades de Investigación 2012 1 4,37 Documento pdf
Proceso Avaliación PDI Vigo 2012 1 4,58 Documento pdf
Proceso Avaliación Grupos Emerxentes 2012 1 4,57 Documento pdf

Avaliación Sexenios Oviedo 2012

1 4,47  Documento pdf
Programa Isidro Parga Pondal - Seguimento 2009 1 4,7  Documento pdf
Proceso de Avaliación Externa de Centros USMP 2012 1 4,75  Documento pdf
Xornada Formación Programa DOCENTIA UDC 2012 2 4,71  Documento pdf
Xornada Formación Programas de Doutorado 2012 2 4,73  Documento pdf
Xornada Formación Avaliadores ACSUG (Estudantes) - Lugo 2 3,65  Documento pdf
Xornada Formación Avaliadores ACSUG (Profesionais) - Lugo 2 3,75  Documento pdf
Xornada Formación Avaliadores ACSUG (Académicos) - Lugo 2 4,37  Documento pdf
Xornaad Formación Avaliadores ACSUG (Estudantes) - Ourense 2 3,87  Documento pdf
Xornada Formación Avaliadores ACSUG (Profesionais) - Ourense 2 4,1  Documento pdf
Xornada Formación Avaliadores ACSUG (Académicos) - Ourense 2 3,97  Documento pdf
Xornada Formación Avaliadores ACSUG (Estudantes) - A Coruña 2 3,97  Documento pdf
Xornada Formación Avaliadores ACSUG (Profesionais) - A Coruña 2 3,89  Documento pdf
Xornada Formación Avaliadores ACSUG (Académicos) - A Coruña 2 3,95  Documento pdf
Xornada Formación Avaliadores ACSUG (Estudantes) - Vigo 2 3,89  Documento pdf
Xornada Formación Avaliadores ACSUG (Profesionais) - Vigo 2 3,90  Documento pdf
Xornada Formación Avaliadores ACSUG (Académicos) - Vigo 2 3,63  Documento pdf
Solicitantes da acreditación de profesorado (Convocatoria 2012) 3 3.92 Documento pdf
Solicitantes da acreditación de colaborador (Convocatoria 2012) 3 3,47 Documento pdf

Dirixida a (*):

  1. Avaliadores participantes
  2. Asistentes a xornadas de formación
  3. Solicitantes do proceso

(**) Rango de puntuación [1..5]