• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Resultados 2011

Proceso Dirixida a (*) Media (**)
Ver
Avaliación Previa Relativa ao Complemento de Excelencia Curricular (1C-10) 1 4,39 Documento pdf
Avaliación Profesorado 1A-10 1 4,63 Documento pdf
Programa Isidro Parga Pondal 2010 1 4,38 Documento pdf
Programa Verifíca 2011 1 4,70 Documento pdf
Proceso Avaliación PDI Vigo 2011 1 3,93 Documento pdf
Avaliación Sexenios Oviedo 2011 1 4,45 Documento pdf
Proceso de Avaliación Externa de Centros USMP 2011 1 4,92 Documento pdf
Programa Manuel Colmeiro 2011 1 4,59 Documento pdf
Programa DOCENTIA 2011 1 4,38 Documento pdf
Consolidación de Unidades de Investigación 2011 1 4,48 Documento pdf
Programa Fides-Audit - Convocatoria 2011 1 4,97 Documento pdf
Programa Isidro Parga Pondal - Seguimento 2008 1 4,60 Documento pdf
Xornada Formación Programa Verifíca 2 4,98 Documento pdf
Xornada Formación Programa DOCENTIA 2 4,39 Documento pdf
Xornada Formación Avaliadores ACSUG (Estudantes) 2 3,82 Documento pdf
Xornada Formación Avaliadores ACSUG (Profesionais) 2 3,83 Documento pdf
Xornada Formación Avaliadores ACSUG (Académicos) 2 3,79 Documento pdf
Xornada Formación Programa Verifica (Seguimento) 2 4,31 Documento pdf

 Dirixida a (*):

  1. Avaliadores participantes
  2. Asistentes a xornadas de formación
  3. Solicitantes do proceso

(**) Rango de puntuación [1..5]