• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Resultados 2009

Proceso Dirixida a (*) Media (**)
Ver
Encontro cos Estudantes do SUG 2 3,31 Documento pdf
Proceso Avaliación PDI Vigo 1 4,59 Documento pdf
Proceso Avaliación Verifica 1 4,37 Documento pdf
Proceso Avaliación Docentia 2 4,16 Documento pdf
Avaliadores Consolidación de Unidades de Investigación 2009 1 4,44 Documento pdf
Programa Canqa 2 4,77 Documento pdf
Avaliación Previa Relativa ao Complemento de Excelencia Curricular (1C-2009) 1 4,56 Documento pdf
2ª Convocatoria do Programa FIDES-AUDIT 1 4,84 Documento pdf

Dirixida a (*):

  1. Avaliadores participantes
  2. Asistentes a xornadas de formación
  3. Solicitantes do proceso

(**) Rango de puntuación [1..5]