• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Alcance do sistema de xestión de calidade e do medio ambiente

  • Prestación dos servizos de avaliación do profesorado previa á contratación polas Universidades de Galicia e avaliación para a asignación de complementos retributivos.
  • Prestación dos servizos de avaliación de títulos.
  • Prestación dos servizos de avaliación e certificación dos Sistemas de Garantía de Calidade dos centros do Sistema Universitario de Galicia (Programa FIDES-AUDIT)
  • Prestación dos servizos de realización de estudos e análises de inserción laboral.