Publications: EHEA

 • Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación de Actividade Física e doDeporte. Proxecto ACSUG

  Pages: 152
  Year: 2007
  ISBN: 978-84-611-8205-3
 • O EEES: Perspectiva do Alumnado das Universidades Galegas

  Pages: 175
  Year: 2006
 • O EEES: Perspectiva do Profesorado das Universidades Galegas

  Pages: 203
  Year: 2006
 • Estudo Técnico sobre a Mobilidade Internacional Universitaria no Sistema Universitario de Galicia: un antecedente ao ECTS

  Pages: 174
  Year: 2006
 • Estudos Propios de Posgrao e Terceiro Ciclo nas Universidades do Sistema Universitario de Galicia

  Pages: 55
  Year: 2006
 • O Espazo Europeo de Educación Superior: Aspectos Xerais

  Pages: 87
  Year: 2004