Publications: EHEA

 • Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación de Informática. Proxecto ACSUG

  Pages: 127
  Year: 2007
  ISBN: 978-84-611-8203-9
 • Adaptación de materias al crédito europeo. Titulación de Matemáticas. Proyecto ACSUG

  Pages: 296
  Year: 2007
  ISBN: 978-84-611-8197-1
 • Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación de Psicoloxía. Proyecto ACSUG

  Pages: 71
  Year: 2007
  ISBN: 978-84-611-8204-6
 • Adaptación de materias ao crédito europeo. O traballo dos/as estudantes de psicoloxía en termos ects. Proxecto ACSUG

  Pages: 99
  Year: 2007
  ISBN: 978-84-611-8202-2
 • Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación de Bioloxía. Proxecto ACSUG

  Pages: 102
  Year: 2007
 • Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación de Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas. Proxecto ACSUG

  Pages: 31
  Year: 2007
 • Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación de Educación Infantil de Pontevedra. Proxecto ACSUG

  Pages: 95
  Year: 2007
  ISBN: 978-84-611-8198-8
 • Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación de Educación Infantil de Lugo. Proxecto ACSUG

  Pages: 108
  Year: 2007
  ISBN: 978-84-611-8199-5
 • Adaptación de materias aocrédito europeo. Titulación de Educación Infantil de Ourense Proxecto ACSUG

  Pages: 150
  Year: 2007
  ISBN: 978-84-611-8201-5
 • Adaptación de materias ao crédito europeo. Titulación de Educación Infantil "Grupo de didácticas especiais e adxuntos". Proxecto ACSUG

  Pages: 94
  Year: 2007
  ISBN: 978-84-611-8200-8